Ontslag kan op verschillende manieren. Het kan door afloop van een tijdelijk contract, een einde tijdens een proeftijd, door opzegging na verkregen toestemming van het UWV WERKbedrijf, door ontbinding via de kantonrechter, door een ontslag op staande voet of door een beëindiging met wederzijds goedvinden.