Je werkgever moet twee jaar lang het loon doorbetalen als je ziek bent. De hoogte van het loon tijdens ziek zijn is tenminste 70 % van je loon. Daaronder wordt dan verstaan het maximum dagloon. Het kan voorkomen dat in de arbeidsovereenkomst of CAO staat genoemd dat er wachtdagen gelden. Over die wachtdagen zou je dan geen loon krijgen. Van belang is dat jij je als werknemer houdt aan de regels die gelden bij ziek zijn. Die regels moeten redelijk zijn.

Verder is het zo dat het eerste jaar van ziek zijn het loon in ieder geval niet lager mag zijn dan het minimumloon.