Beginnend bestuurder en puntenrijbewijs

Als beginnend bestuurder krijg je te maken met een puntenrijbewijs. Wat is een beginnend bestuurder? Wat is een puntenrijbewijs? En wat betekent dit?

Wat is een beginnend bestuurder?

Je bent een beginnend bestuurder vanaf het halen van je eerste rijbewijs. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Ook maakt het niet uit voor welk soort voertuig je het rijbewijs hebt gehaald.

Haal je op je 16e of 17e eerst het rijbewijs bromfiets of brommobiel (rijbewijs AM) of het rijbewijs trekker (T), dan ben je 7 jaar beginnend bestuurder.

Haal je op je 17e het rijbewijs voor de auto (B), dan ben je 5 jaar beginnend bestuurder. Dit gaat in vanaf het moment dat het rijbewijs B is afgegeven.

Haal je voor je 18e als eerste rijbewijs het AM of T rijbewijs en na je 18e het rijbewijs B? Dan blijf je 7 jaar beginnend bestuurder. De ingang is dan vanaf de datum waarop het rijbewijs AM of T is afgegeven.

Wat is een puntenrijbewijs?

Voor alle bestuurders geldt een puntenrijbewijs. Voor iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, krijgt een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen.

Het doel van het puntenrijbewijs is de aanpak van alcohol in het verkeer. Ook is het doel minder ongelukken. Beginnende bestuurders zijn namelijk vaker betrokken bij ongevallen in het verkeer.

Als de politie je staande houdt voor een verkeersovertreding, kan je een strafpunt krijgen. Het kan gaan om te snel rijden, bumper kleven of het veroorzaken van een ongeval. Ook kan het gaan om het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer of het niet goed naleven van de verkeersregels  waardoor een aanrijding is ontstaan. Na de tweede zware verkeersovertreding (en dus het tweede strafpunt), meldt het Openbaar Ministerie dit bij het CBR. Het CBR zal dan een onderzoek doen naar de rijvaardigheid.

Het rijbewijs kan worden ingevorderd met een zogeheten “mededeling artikel 130 Wegenverkeerswet 1994” (WvW).

Het CBR kan besluiten dat er voorlopig niet meer mag worden gereden. Dat kan gebaseerd worden op artikel 131 WvW en de artikelen 5 en 6 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (hierna: “de Regeling”). Het besluit over het onderzoek is gebaseerd op artikel 130 WvW en art. 23 lid 3 en onder de bijlage 1 onder A van de Regeling.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking wordt gelijk gesteld aan een onherroepelijke veroordeling. Dus ook na het accepteren van de strafbeschikking, kan je een strafpunt krijgen. Dit gebeurt geautomatiseerd en maatwerk is volgens het Openbaar Ministerie niet mogelijk.

Snelheidsovertreding

Snelheidsovertredingen tellen alleen mee voor de beginnersregeling bij een overschrijding van de maximumsnelheid van meer dan 30 km/u (of op autosnelwegen meer dan 40 km/u).

Alcohol in het verkeer

In art. 8 lid 3 WvW 1994 zijn de eisen aan een beginnend bestuurder neergelegd ten aanzien van alcohol in het verkeer. Hierin staat dat het voor bestuurders verboden is om een motorvoertuig te besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van het bloed bij onderzoek hoger is dan 0,2 milligram per milliliter bloed.

Onderzoek naar rijvaardigheid

Als je als beginnend bestuurder in de afgelopen 5 jaar 2x een verkeersdelict hebt begaan waarvoor je onherroepelijk bent veroordeeld of een strafbeschikking hebt ontvangen, dan kan het CBR vragen om een onderzoek. Het CBR vraagt dan om mee te werken aan een onderzoek naar jouw rijvaardigheid.

Het onderzoek bestaat uit twee delen.  Er is een theoriegedeelte. Je krijgt dan 50 vragen over verkeerssituaties. Ook is er een praktijkgedeelte. Je moet een rijvaardigheidstest doen.

Het onderzoek is verplicht. Als je niet meewerkt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Het onderzoek moet je zelf betalen en bestaat uit opleggingskosten en uitvoeringskosten. De kosten liggen tussen de EUR 600 en EUR 1200.

Binnen 4 weken na het onderzoek krijg je een brief van het CBR met de uitslag. De uitslag kan zijn dat je rijvaardig bent of dat je niet rijvaardig bent. Als je niet rijvaardig bent, mag je niet meer rijden, Het rijbewijs wordt ongeldig. Het komt ook voor dat er een educatieve maatregel gedrag wordt opgelegd. Wil je meer weten over het onderzoek rijvaardigheid door het CBR, lees dan hier.

Sinds 1 oktober 2014 gelden er strengere regels voor het beginnersrijbewijs. Vóór 1 oktober 2014 kwamen er gevolgen ten aanzien van het rijbewijs bij 3 strafpunten.

Registratie strafpunten beginnersrijbewijs

Het arrondissementsparket dat de zaak heeft behandeld stuurt jou een brief als er een strafpunt aan jou is toegekend. Je kunt ook bellen met CVOM en vragen of er strafpunten op jouw naam ten aanzien van je rijbewijs zijn geregistreerd. Zie hier voor meer informatie.

Heb je nog meer weten over het strafrecht? Of heb je een dagvaarding ontvangen? Klik dan hier voor meer informatie.

Contact?

Via mijn website kan je zelf online 24/7 een gratis 10 minuten telefoongesprek met mij inplannen.

Ga dan naar – www.advocaathouben.nl, afspraak, geen categorie, gratis 10 minuten gesprek – en je kan op een voor jou geschikt moment in mijn agenda een boeking doen.