mediator
Kosten Mediation
Gebruikelijk is dat de werkzaamheden in rekening worden gebracht op grond van het standaarduurtarief te vermeerderen met 21 % BTW en 5 % kantoorkosten. Tijdens de intakebespreking zal over de verdeling van de kosten tussen de partijen worden gesproken. Mogelijk heeft u recht op (een deel) vergoeding van uw kosten via uw rechtsbijstandverzekering. Ook zal ik met u bespreken of u in aanmerking zou kunnen komen voor gefinancierde mediation. Tijdens de intakebespreking zal dit nader aan de orde komen. Mocht u zelf willen nagaan of u recht heeft op gefinancierde mediation, dan kunt u hierover veel informatie vinden op de website www.rvr.org.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846