home

Engelse chauffeurs krijgen instructies vanuit Nederland en rijden met Nederlands kenteken, maar verrichten 70 % van het vervoer in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koningskrijk is dan ook het werkland. Daardoor vallen de werknemers ook niet onder de werkingssfeer van de cao.

Bron: Gerechtshof Den Haag 18 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1453

Het hof oordeelt dat tussen de val van werkneemster en het werk een voldoende nauwe band bestaat. Dat de werkneemster in de supermarkt waar zij werkzaam is, is komen te vallen terwijl zij prive boodschappen deed na sluitingstijd neemt niet weg dat nog steeds sprake is van "uitoefening van de werkzaamheden". Het feit dat de werkneemster 10 minuten eerder de vloer had gedweild waarover zij zelf uitgleed, neemt niet weg dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

Bron: Gerechtshof Den Haag 21 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2010:1266

De Hoge Raad heeft een oordeel gegeven over het berekenen van het variabel loon bij de transitievergoeding bij een zieke werknemer. De Hoge Raad geeft aan dat (op grond van artikel 2 lid 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en arbeidsduur en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur) de vaststelling van de omvang van het variabele deel van het maandsalaris gebaseerd is op het gemiddelde van het variabele maandsalaris in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geeindigd. Een periode van ziekte, verlof of staking telt niet mee en dat daarvoor de zogenaamde "voorverlenging" van de referteperiode plaatsvindt. Omdat de werknemer door ziekte is uitgevallen in juni 2013, leidt dit er toe dat de referteperiode in beginsel loopt van juni 2012 tot en met mei 2013.

Bron: Hoge Raad 19-04-2019, ECLI:HR:2019:632

In deze zaak werd eindarresrt gewezen na bewijslevering. Het ging over een vordering tot betaling van overuren. De werkgever is niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs. De werkgever geefr onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat, uitgaande van de urenregistratie van de werknemer, het aantal uren volgens haar is.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-05-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2001

In deze zaak legt de werkgever het advies van de bedrijfsarts om te komen tot conflictoplossing naast zich neer. De werkgever richt zich op het einde van de arbeidsovereenkomst en verricht geen reintegratie inspanningen meer. De Centrale Raad van Beroep concludeert dat er terecht aan de werkgever een verhaalsanctie is opgelegd. 

Bron: CRVB 02-01-2019, ECLI:NL:CRVB:2019:4

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846