home

Kantoor is in verband met de vakantie periode gesloten vanaf dinsdag 16 juli tot en met 8 augustus 2019. Emails worden in deze periode beperkt gelezen. Vanaf 9 augustus 2019 staan wij weer voor u klaar.

Per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Er gaat weer een hele hoop veranderen in het arbeidsrecht. Een aantal veranderingen per 1 januari 2020:

-vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst bestaat recht op de transitievergoeding;

-de opbouw van de transitievergoeding is een derde maandsalaris na ieder gewerkt jaar, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

-er mogen max. 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden afgesloten, de cao kan afwijkend bepalen;

-oproepkrachten krijgen een sterkere positie; steeds na 12 maanden werken moet de werkgever binnen 1 maand een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren die gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren over de voorafgaande 12 maanden. Ook moet je minimaal 4 dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen;

Regelmatig krijg ik de vraag van werknemers hoe het zit met het verrekenen van min-uren bij het einde van de arbeidsovereenkomst?

De rechtbank heeft hierover op 26 juni 2019 uitspraak gedaan. Zij oordeelde dat de werkgever ten onrechte de 111 min-uren had verrekend met de eindafrekening en het geld moest terug naar de werknemer. De reden was dat de rechter het niet redelijk vond dat de werkgever de werknemer pas aansprak op het stuwmeer aan min-uren bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Ook had de werkgever niet ingegrepen zo'n greep stuwmeer van min-uren te laten ontstaan. Kortom, het is zeker niet zomaar toegestaan min-uren te verrekenen bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 26 juni 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2859

Engelse chauffeurs krijgen instructies vanuit Nederland en rijden met Nederlands kenteken, maar verrichten 70 % van het vervoer in het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koningskrijk is dan ook het werkland. Daardoor vallen de werknemers ook niet onder de werkingssfeer van de cao.

Bron: Gerechtshof Den Haag 18 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1453

Het hof oordeelt dat tussen de val van werkneemster en het werk een voldoende nauwe band bestaat. Dat de werkneemster in de supermarkt waar zij werkzaam is, is komen te vallen terwijl zij prive boodschappen deed na sluitingstijd neemt niet weg dat nog steeds sprake is van "uitoefening van de werkzaamheden". Het feit dat de werkneemster 10 minuten eerder de vloer had gedweild waarover zij zelf uitgleed, neemt niet weg dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

Bron: Gerechtshof Den Haag 21 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2010:1266

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846