home
Recent stond de vraag centraal bij de Hoge Raad of een opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV mogelijk is onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst net gewijzigde arbeidsvoorwaarden? Op 24 december 2010 oordeelde de Hoge Raad in het kader van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure voor het eerst over de toelaatbaarheid van het zogenaamde wijzigingsontslag. Naar het oordeel van de Hoge Raad is een wijzigingsontslag via het UWV toegestaan. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat steeds ook de overige omstandigheden van het geval betrokken moeten worden om te kunnen beoordelen of bij de keuze van de werkgever voor het wijzigingsontslag is voldaan aan de in kern algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap.

Bron: LJN: BO2419, Hoge Raad, 09/01914
Het juridisch platorm Mr. heeft Jolanda Houben tot overstap mr. van de week gekozen. Deze vermelding met een interview zijn te vinden op de website van Mr klik hier en wordt ook in het eerstkomende Mr. Magazine vermeld.
Eind 2010 heeft Houben Advocaat en Mediator haar deuren geopend. Ter gelegenheid daarvan zal er op zaterdag 15 januari 2011 tussen 15.00u en 18.00u een openingsborrel plaatsvinden op het kantoor in Thorn.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846