home
De Hoge Raad heeft op 15 maart 2011 arrest gewezen waarin zij bepaalde dat het mogelijk kan zijn dat een te laat ingesteld hoger beroep in een strafzaak toch ontvankelijk kan zijn. Daarvan kan sprake zijn als bij de verdachte sprake is van een zodanige psychische gesteldheid waarin hij niet is staat was te beoordelen of hoger beroep diende te worden ingesteld. Dit arrest is dan ook belangrijk voor de strafrecht praktijk.

Bron: :LJN: BP2429, Hoge Raad, 09/04722 
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch oordeelde op 15 maart 2011 in een zaak dat het niet verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in die kwestie niet in strijd was met de Wet Gelijke Behandeling Handicap en Chronische ziekte. Dit geheel anders dat de kantonrechter Roermond in eerste aanleg oordeelde. Ook de Commisschie Gelijke Behandeling te Utrecht oordeelde eerder anders in die zaak. De Hoge Raad kan zich nog uitlaten over deze zaak en nagaan of het arrest van het Gerechtshof vernietigd dient te worden.

Bron: BP8082, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 200.052.195
De Centrale Raad van Beroep heeft op 14 maart 2011 geoordeeld dat een standaardmaatregel van drie maanden geen bijstandsuitkering te ver gaat bij het voor de eerste keer niet meewerken aan een re-integratietraject. De Centrale Raad oordeelt dat de verlaging van 100 % van de bijstandsnorm en de verbonden duur te zeer afbreuk doet aan het karakter van de WWB als inkomenswaarborg.  Een duur van een maand vindt de Centrale Raad van Beroep wel acceptabel, ook internationaal rechtelijk gezien. \\

Bron: LJN: BP6843, Centrale Raad van Beroep, 09/1860 WWB + 10/2404 WWB
Recent stond de vraag centraal bij de Hoge Raad of een opzegging van de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV mogelijk is onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst net gewijzigde arbeidsvoorwaarden? Op 24 december 2010 oordeelde de Hoge Raad in het kader van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure voor het eerst over de toelaatbaarheid van het zogenaamde wijzigingsontslag. Naar het oordeel van de Hoge Raad is een wijzigingsontslag via het UWV toegestaan. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat steeds ook de overige omstandigheden van het geval betrokken moeten worden om te kunnen beoordelen of bij de keuze van de werkgever voor het wijzigingsontslag is voldaan aan de in kern algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap.

Bron: LJN: BO2419, Hoge Raad, 09/01914
Het juridisch platorm Mr. heeft Jolanda Houben tot overstap mr. van de week gekozen. Deze vermelding met een interview zijn te vinden op de website van Mr klik hier en wordt ook in het eerstkomende Mr. Magazine vermeld.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846