home

Hierbij informeren wij u dat kantoor gesloten is vanaf maandag 16 juli 2018 tot en met maandag 23 juli 2018. Mails worden in deze periode beperkt gelezen. Vanaf dinsdag 24 juli 2018 staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u ook een fijne vakantie tijd.

Op 5 juli 2018 is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. Op grond van de gewijzigde wettekst treedt de regeling in op 1 april 2020. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie van transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. De beoogde verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020 op grond van de WAB strekt er mede toe dat de verwachte kosten van deze maatregel lager zullen uitvallen. De Eerste Kamer is nu aan zet.

In deze zaak ging het om een langdurig zieke werknemer die ontslagen werd en onmiddelijk weer werd benoemd in een aangepaste (kleinere) functie (omvang). Volgens de A-G van de Hoge Raad kan - anders dan het hof oordeelde - niet gesteld worden dat geen sprake is van ontslag, maar enkel van wijziging. Bij een ontslag is niet de gehele transitievergoeding verschuldigd, maar een gedeelte over de periode dat het dienstverband is geeindigd.

Bron: ECLI:NL:PHR:2018:416, conclusie A-G

Hierbij berichten we u dat kantoor gesloten is op Koningsdag (vrijdag 27 april 2018) en op maandag 30 april 2018. Mails worden in deze periode beperkt gelezen. Vanaf dinsdag 1 mei 2018 staan wij weer voor u klaar.
Het hof oordeelt dat de werkgever terecht mocht over gaan tot het toepassen van een loonsanctie (art. 7:628 BW) wegens het niet gehoor geven aan de meermaals gedane oproep van de werkgever om het conflict op te lossen. De ziekmelding van de werknemer is niet wegens medische gronden, maar gelegen in een arbeidsconflict. Doordat de werknemer bleef weigeren gehoor te geven aan een oproep dit conflict op te lossen, mag de werkgever terecht overgaan tot het staken van loon.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3368
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846