home

Een oproepkracht die structureel werkt, moet op gelijke wijze worden beloond als vaste krachten.

Bron: ECLI:NL:RBAMS:2018:5749

Een servicemedewerker van een tankstation werd op staande voet ontslagen wegens overtreding van een rookverbod. Het Hof verwerpt de alternatieve scenario's die de werknemer heeft aangedragen in het licht van de DNA-match en acht overtreding van het rookverbod bewezen. De kantonrechter heeft het ontslag terecht niet vernietigd.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8170

De werknemer weigert informatie of documenten te verstrekken over zijn strafzaak en de procedure over de voortgang van het strafrechtelijk traject. Door geen openheid van zaken te geven kan de werkgever hierdoor haar positie arbeidsrechtelijk ten opzichte van de werknemer niet bepalen. De gebeurtenissen hadden verband met de arbeidsovereenkomst. De rechter kwam tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond.

Bron: Rechtbank Rotterdam 12-09-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7645

De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de zorgplicht ex artikel 7:658 lid 1 BW zich ook strekt over een trap en trappenhuis in een door de werkgever gehuurd kantoorpand. De werkneemster had in deze zaak schade geleden, nadat zij in het trappenhuis van een door de werkgever gehuurd kantoorpand ten val is gekomen. De werkneemster verklaarde te zijn uitgegleden op het bordes en van de tweede trap naar beneden te zijn gevallen. De kantonrechter oordeelde dat vast is komen te staan dat de werkneemster een arbeidsongeval is overkomen en schade heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Daarmee is de aansprakelijkheid in beginsel gegeven. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De zaak wordt daarvoor aangehouden.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2018, ECLI:NK:RBNHO:2018:7395

X accepteert de functie van technisch coordinator bij de (amateur)voetbalvereniging. X stuurt de vereniging daarop een concept overeenkomst. De voetbalvereniging reageert daarop dat zij nooit werkt met arbeidsovereenkomsten, maar met vrijwilligersovereenkomsten. Op een gegeven moment wordt de functie van X stopgezet, wegens een onwerkbare situatie. X stelt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en vordert loon.En met succes.

Bron: Rechtbank Amsterdam 8 augustus 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5779

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846