home

In deze zaak neemt de werknemer ontslag op staande voet. Dat wegens een aantal gedragingen van de werkgever, waaronder te late loonbetalingen en het aanbieden van niet passend werk. Daarna vraagt de werknemer om toekenning van meerdere vergoedingen aan de rechter. Het Hof oordeelt dat de werknemer recht heeft op de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding wegens het ernstig verwijtbaar handelen  van de werkgever.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 3-01-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:6

Kantoor is gesloten vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur tot en met donderdag 27 december 2018.  Vanaf vrijdag 28 december 2018 staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een gezond en gelukkig 2019!

Ook in deze zaak werden producten meegenomen door de werknemer die bestemd waren voor vernietiging. In deze zaak nam de teamleider zonder toestemming, onbetaald en anders dan via de personeelswinkel producten van de werkgever (bestemd voor vernietiging) mee. Het Hof oordeelde dit ernstig verwijtbaar en de werknemer had geen recht op een transitievergoeding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3867

In deze zaak staat een ontbindingsverzoek van de werkgever centraal, nadat er diverse incidenten met de werknemer hebben plaatsgevonden. Die incidenten zijn: wederom zonder toestemming niet op het werk verschijnen, een klacht van een collega-monteur over het gedrag van werknemer, voortdurende discussies over arbeidstijden en vergoeding van reisuren en een "automotorincident". De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen, waardoor er geen transitievergoeding verschuldigd is. Op grond van het zogenaamde "luizengaatjes-criterium" kent hij de werknemer een halve transitievergoeding toe.

Bron: Rechtbank Midden Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2018:5965

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat een ziekmelding van de werknemer na indiening van een ontslagverzoek UWV die vervolgens wordt geweigerd, waarna de werkgever in "hoger beroep"gaat bij de kantonrechter, niet leidt tot toepassing van het opzegverbod. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een ex tunc toetsing. De kantonrechter doet expliciet afstand van een andersluidende opvatting van het Hof Den Bosch.

Bron: Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2018:5388

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846