home

In deze zaak geeft de kantonrechter aan dat het ziekenhuis zich als goed werkgever ervan had moeten vergeiwssen of de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer op de hoogte was van een alternatieve, financieel voordeligere optie van ziekmelden, in plaats van werkurenvermindering van 8 uur per week. Er werd aan de werknemer een schadevergoeding toegekend van EUR 50.000.

Bron: Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2018:10863

In deze zaak komt de rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. De werknemer heeft onvoldoende meegewerkt aan mediation en aan zijn re-integratie. Gelet op de weigerachtige houding en de gedragingen van de werknemer is er sprake van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 11-12-2018, nr 7292927

In deze zaak neemt de werknemer ontslag op staande voet. Dat wegens een aantal gedragingen van de werkgever, waaronder te late loonbetalingen en het aanbieden van niet passend werk. Daarna vraagt de werknemer om toekenning van meerdere vergoedingen aan de rechter. Het Hof oordeelt dat de werknemer recht heeft op de gefixeerde schadevergoeding en de transitievergoeding wegens het ernstig verwijtbaar handelen  van de werkgever.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 3-01-2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:6

Kantoor is gesloten vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur tot en met donderdag 27 december 2018.  Vanaf vrijdag 28 december 2018 staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een gezond en gelukkig 2019!

Ook in deze zaak werden producten meegenomen door de werknemer die bestemd waren voor vernietiging. In deze zaak nam de teamleider zonder toestemming, onbetaald en anders dan via de personeelswinkel producten van de werkgever (bestemd voor vernietiging) mee. Het Hof oordeelde dit ernstig verwijtbaar en de werknemer had geen recht op een transitievergoeding.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2018:3867

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846