home

In deze zaak besliste de rechter dat het concurrentiebeding in duur beperkt werd tot 1 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de werknemer feitelijk geen werkzaamheden meer heeft verricht wegens ziekte. Dat is voor de praktijk een belangrijke uitspraak.

Bron: Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7784

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846