home

In deze zaak stond vast dat in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen schriftelijke motivering als bedoeld in de wet (art. 7:653 lid 2 BW) was opgenomen bij het relatiebeding.  Dit betekent dat het relatiebeding nietig is. De partijen waren het daar ook over eens. Als er dan sprake is van een verlenging van de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) onder dezelfde voorwaarden -zonder daarbij expliciet het relatiebeding overeen te komen - dan geldt er nog steeds geen relatiebeding. Immers, het relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen en dat is in deze zaak niet gebeurd. Ook is de werknemer niet op andere wijze akkoord gegaan met het relatiebeding. Het overhandigen van arbeidsvoorwaarden aan de werknemer betekent niet dat de werknemer daarmee akkoord gaat. 

Bron: Rechtbank Rotterdam, 26 september 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:7820

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846