home

De Hoge Raad heeft op 27 september 2019 een arrest gewezen over een ontbinding waarbij de werkgever een verwijt kan worden gemaakt aan het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding.  Ook kwam aan de orde dat de werkgever weigerde om een mediator in te schakelen. Het Hof oordeelde daarover dat de weigering van de werkgever om een mediator in te schakelen brengt niet mee dat de redelijke grond voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet aanwezig is, maar vormt wel mede de rechtvaardiging voor de slotsom dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en een billijke vergoeding moet betalen. Kortom, het niet aangaan van een mediation speelt een rol bij de beoordeling van de verwijtbaarheid en billijke vergoeding.

Bron: Hoge Raad 27-09-2019, ECLI:NL:HR:2019:1443

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846