home

De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor 18 uren per week. In de loop van de tijd hebben er urenuitbreidingen plaatsgevonden en is de werknemer 32 uren per week werkzaam geworden. Vervolgens wil de werkgever terug naar 16 uren werken. Dit is niet toegestaam volgens de kantonrechter. Die oordeelt dat het doorslaggevende criterium in het arbeidsrecht is niet wat partijen zeggen te beogen, maar de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering geven aan de arbeidsverhouding.  De werkgever moet het volledige salaris over 32 uren blijven betalen en de werknemer moet weer toegelaten worden tot zijn werkzaamheden voor 32 uren per week.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7171

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846