home

Per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Er gaat weer een hele hoop veranderen in het arbeidsrecht. Een aantal veranderingen per 1 januari 2020:

-vanaf dag 1 van de arbeidsovereenkomst bestaat recht op de transitievergoeding;

-de opbouw van de transitievergoeding is een derde maandsalaris na ieder gewerkt jaar, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst;

-er mogen max. 3 tijdelijke contracten in 3 jaar worden afgesloten, de cao kan afwijkend bepalen;

-oproepkrachten krijgen een sterkere positie; steeds na 12 maanden werken moet de werkgever binnen 1 maand een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren die gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren over de voorafgaande 12 maanden. Ook moet je minimaal 4 dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen;

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846