home

De Hoge Raad heeft een oordeel gegeven over het berekenen van het variabel loon bij de transitievergoeding bij een zieke werknemer. De Hoge Raad geeft aan dat (op grond van artikel 2 lid 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en arbeidsduur en de Regeling looncomponenten en arbeidsduur) de vaststelling van de omvang van het variabele deel van het maandsalaris gebaseerd is op het gemiddelde van het variabele maandsalaris in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geeindigd. Een periode van ziekte, verlof of staking telt niet mee en dat daarvoor de zogenaamde "voorverlenging" van de referteperiode plaatsvindt. Omdat de werknemer door ziekte is uitgevallen in juni 2013, leidt dit er toe dat de referteperiode in beginsel loopt van juni 2012 tot en met mei 2013.

Bron: Hoge Raad 19-04-2019, ECLI:HR:2019:632

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846