home

In deze zaak komt de rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond. De werknemer heeft onvoldoende meegewerkt aan mediation en aan zijn re-integratie. Gelet op de weigerachtige houding en de gedragingen van de werknemer is er sprake van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 11-12-2018, nr 7292927

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846