home

De kantonrechter oordeelt in deze zaak dat een ziekmelding van de werknemer na indiening van een ontslagverzoek UWV die vervolgens wordt geweigerd, waarna de werkgever in "hoger beroep"gaat bij de kantonrechter, niet leidt tot toepassing van het opzegverbod. Naar het oordeel van de kantonrechter is sprake van een ex tunc toetsing. De kantonrechter doet expliciet afstand van een andersluidende opvatting van het Hof Den Bosch.

Bron: Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2018:5388

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846