home

De werknemer is deze zaak is een andere functie gaan verrichten. Dit betekent nog niet dat de werknemer welbewust heeft ingesteld met de andere functie en het daarbij behorende lagere loon.

Bron: Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2018:2168

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846