home

Een werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor burn-out klachten. Ze geeft aan dat er sprake is geweest van een te hoge werkdruk en dat ze gevraagd heeft om meer afwisseling in haar werk. Ook geeft ze aan dat ze te snel op arbeidstherapeutische basis is gaan werken met als gevolg dat ze langdurig volledig arbeidsongeschikt is geworden. Ze doet een beroep op de omkeringsregel. Zowel de kantonrechter als het Hof wijzen de verzoeken van de werkneemster af. Haar stellingen zijn niet in rechte komen vast te staan en er is onvoldoende gesteld en onderbouwd. Kortom, aansprakelijk voor een burn out moet goed onderbouwd worden wil dat kans van slagen maken.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:4662

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846