home

In deze zaak was het volgende aan de orde. Een werknemer valt van een ladder en heeft daar volgens de rechter niet de minimale voorzichtigheid in acht genomen die in de gegeven situatie was vereist. De werkgever heeft voldoende voldaan aan de op haar rustende zorgplicht. De aansprakelijkheid van de werkgever ex artikel 7:658 BW werd afgewezen.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 18-10-2018, 6663245 CV ECPL 18-886

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846