home

Een opzegging van de arbeidsovereenkomst een dag voor het einde van de proeftijd, nadat de werknemer een arbeidsongeval is overkomen en arbeidsongeschikt is geraakt, is geen verboden opzegging wegens chronische ziekte dan wel handicap of in strijd met het goed werkgeverschap. Naar het oordeel van de rechter is de werkgever er in geslaagd te bewijzen dat van een verboden onderscheid geen sprake is: vaststaat dat de werkgever na herstel van de werknemer bereid is hem weer in dienst te nemen voor zover er dan vacatures zijn. Dat aanbod is concreet en toereikend. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is geweest van een schending van het discriminatieverbod.

Bron: Rechtbank Limburg 27-09-2018, ECLI: NL:RBLIM:2018:9190

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846