home

In deze zaak kwam onder meer bij een ontslag op staande voet de eis van onverwijldheid aan de orde. Op 15 januari 2018 kreeg de werkgever een melding van diefstal door een werknemer. De werkgever stelde de werknemer op 1 februari 2018 op non-actief.  Vervolgens schakelt de werkgever bedrijfsrecherche in. Op 17 mei 2018 geeft de werkgever een ontslag op staande voet wegens de diefstal. De rechter oordeelde dat dit nog tijdig en onverwijld was. De vorderingen van de werknemer werden afgewezen.

Bron: rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:7800

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846