home

De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de zorgplicht ex artikel 7:658 lid 1 BW zich ook strekt over een trap en trappenhuis in een door de werkgever gehuurd kantoorpand. De werkneemster had in deze zaak schade geleden, nadat zij in het trappenhuis van een door de werkgever gehuurd kantoorpand ten val is gekomen. De werkneemster verklaarde te zijn uitgegleden op het bordes en van de tweede trap naar beneden te zijn gevallen. De kantonrechter oordeelde dat vast is komen te staan dat de werkneemster een arbeidsongeval is overkomen en schade heeft opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. Daarmee is de aansprakelijkheid in beginsel gegeven. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De zaak wordt daarvoor aangehouden.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 1 augustus 2018, ECLI:NK:RBNHO:2018:7395

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846