home

De kantonrechter oordeelt in deze zaak over de vraag of een bezorger voor Deliveroo die aansluitend aan zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als zzp'er voor Deliveroo gaat werken wel of geen werknemer is. Naar het oordeel van de kantonrechter is van werknemerschap geen sprake. Daarbij was volgens de kantonrechter van belang dat de bezorger bewust en in vrijheid heeft gekozen voor de huidige juridische constructie (geen arbeidsovereenkomst), hij niet verplicht was de werkzaamheden te verrichten (en dat regelmatig ook niet deed) en hij bovendien niet verplicht was de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

Bron: Rechtbank Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:RBAMS:2018:5183

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846