home

Het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding zieke werknemers is als hamerstuk door de Eerste Kamer aangenomen. De regeling treedt in werking op 1 april 2020. De werkgever dient binnen zes maanden een aanvraag in te dienen bij het UWV. Compensatie voor de transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015-1 april 2020 kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2020 worden ingediend. Verder is er een beoogde maatregel om te komen tot een verlaging van de transitievergoeding per 1 januari 2020.

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846