home

In deze zaak ging het om een langdurig zieke werknemer die ontslagen werd en onmiddelijk weer werd benoemd in een aangepaste (kleinere) functie (omvang). Volgens de A-G van de Hoge Raad kan - anders dan het hof oordeelde - niet gesteld worden dat geen sprake is van ontslag, maar enkel van wijziging. Bij een ontslag is niet de gehele transitievergoeding verschuldigd, maar een gedeelte over de periode dat het dienstverband is geeindigd.

Bron: ECLI:NL:PHR:2018:416, conclusie A-G

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846