home
Het hof oordeelt dat de werkgever terecht mocht over gaan tot het toepassen van een loonsanctie (art. 7:628 BW) wegens het niet gehoor geven aan de meermaals gedane oproep van de werkgever om het conflict op te lossen. De ziekmelding van de werknemer is niet wegens medische gronden, maar gelegen in een arbeidsconflict. Doordat de werknemer bleef weigeren gehoor te geven aan een oproep dit conflict op te lossen, mag de werkgever terecht overgaan tot het staken van loon.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3368
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846