home

Het pand waarin werkgeefster de onderneming exploiteert, brandt af. De werkgeefster verzoekt om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werkneemster op de h-grond. De rechter verklaart dat verzoek niet ontvankelijk, nu er sprake is van een a-grond.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 23-03-2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:2654

contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846