home
Het Hof toetst de ontbinding door de kantonrechter ex tunc. Dat werknemers voormalig leidinggevende, met wie hij een arbeidsconflict had dat leidde tot ontbinding op de g-grond, inmiddels ergens anders werkt, is voor het oordeel in hoger beroep irrelevant. In beginsel is er sprake van een ernstige verstoring als mediation geen oplossing biedt.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-03-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3020
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846