home
In deze zaak kwam aan de orde of een "thuiswachtdienst" gelijk kan worden gesteld aan "arbeidstijd". Het Hof oordeelt als volgt. De verplichting om fysiek aanwezig te blijven op de door de werkgever aangewezen plek en de verplichting die uit geografisch en temporeel oogpunt voortvloeit uit de eis om binnen acht minuten op de werkplek te arriveren, kunnen de mogelijkheid om zich in de situatie van Matzak (werknemer) met andere persoonlijke en sociale interesses dan bezig te houden, objectief beperken. Ook in een situatie waarin een werknemer de wachtdienst thuis moet verrichten en zich daar ter beschikking van de werkgever moet houden en in staat moet zijn binnen 8 minuten op zijn werkplek te zijn, is er sprake van arbeidstijd volgens artikel 2 Richtlijn 2003/88/EG.

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie 21-2-2018, ECLI:EU:C:2018:82
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846