home
Het HvJ EU wees een belangrijke uitspraak voor de (internationale) transportsector inzake arbeid- en rusttijden. Volgens het Hof volgt uit Vo. 561/2006 dat bestuurders van een voertuig hun normale wekelijkse rusttijden als bedoeld in artikel 8 lid 6 niet in het voertuig mogen doorbrengen. Het feit dat de Vo. niet in een specifieke sanctie voorziet, neemt niet weg dat nationale handhaving en strafbaarstelling is toegestaan.

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 20 december 2017, ECLI:EU:2017:1012
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846