home
De kantonrechter oordeelt dat het niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn oorzaak vindt in de zwangerschap van werkneemster. Het had in de rede gelegen dat zonder de zwangerschap de arbeidsovereenkomst nog een keer zou worden verlengd. Omdat werkneemster een WW-uitkering geniet welke gelijk is aan het loon dat zij zou hebben ontvangen over die periode, ontbreekt er inkomensschade. Aan werkneemster wordt wel immateriele schadevergoeding toegekend van EUR 1.000.

Bron: Rechtbank Limburg 13 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12124
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846