home
De rechter oordeelt in deze zaak over de aansprakelijkheid voor de dood van de werknemer veroorzaakt door een beet van een met rabies geinfecteerde hond. Hoewel het ongeval niet plaatsvond tijdens de uitoefening van de werkzaamheden ex artikel 7:658 BW, is er wel een voldoende nauwe band met het werk zodat sprake is van aansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW. Omdat de werknemer zich niet onmiddellijk na de beet tot een arts heeft gewend, wordt hem deels eigen schuld verweten.

Bron: Rechtbank Amsterdam 4 december 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:9024
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846