home
De Hoge Raad oordeelt over vragen die aan haar gesteld zijn over niet genoten vakantiedagen en faillissement. De Hoge Raad geeft aan dat na ontslag door de faillissementscurator de verschuldigde uitkering in geld voor niet-genoten vakantiedagen moet worden aangemerkt als een boedelschuld, ook als deze uitkering betrekking heeft op voor de faillietverklaring opgebouwde vakantieaanspraken. De Hoge Raad oordeelt dat de wet regels heeft over de wijze van de vaststelling van vakantie en dat daarbij de wensen van de werknemer uitgangspunt zijn. Niet verenigbaar is dat de werknemer door de curator gedwongen zou kunnen worden tot het opnemen van vakantiedagen. De curator kan dus niet voorkomen dat de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog een recht heeft op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen jegens de boedel.

Bron: Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2907
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846