home
De rechtbank Limburg heeft de oordelen over een vordering van de werkgever tegen de werknemer tot terugbetaling van door de werkgever gemaakte studiekosten. De rechtbank oordeelt dat de terugvordering in deze zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (HR 10 juni 1983, NJ 1983/796 Zaak Muller Zeesleepdienst/Van Opzeeland I).

Bron: Rechtbank Limburg d.d. 1 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10467
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846