home
In deze zaak ging het om een verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een Managing Consultant wegens disfunctioneren. De rechter oordeelt dat van een hooggeplaatste werkneemster (in casu een manager) verwacht mag worden dat zij aan de hand van feedback zelf met een verbeterplan komt. Uit dat verbeterplan moet allereerst blijken dat zij begrijpt en ook erkent dat op bepaalde vlakken verbetering van functioneren nodig is en dat zij gemotiveerd is die verbeterpunten daadwerkelijk op te pakken. Nu beide punten onvoldoende zijn, is voldaan aan de d-grond.

Bron: Kantonrechter Utrecht 19-07-2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3873
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846