home
De rechter oordeelt in deze zaak over het deskundigenoordeel ex art. 7:671b lid 5 BW. Het ging om een verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de e-grond/g-grond.  Met betrekking tot artikel 7:629a BW volgt tot een deskundigenverklaring een verplicht voorportaal is voor toegang tot de rechter. De rechter overweegt dat met de ratio van zowel artikel 7:629a BW als artikel 7:671b lid 5 BW onverenigbaar is dat de deskundigenverklaring pas voor het eerst in hoger beroep wordt overlegd.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-08-2017, ECLI:HR:GHSHE:2017:3683
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846