home
Artikel 7:678 lid 2 onderdeel B BW bepaalt dat dringende reden onder andere aanwezig geacht kunnen worden wanneer de werknemer in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden. De werknemer beschikte op het moment dat hij zich aanbood voor werk en op het moment dat daartoe door werkgever werd opgeroepen niet over de bekwaamheid om beroepschauffeurs werkzaamheden te verrichten. De beroepschauffeur meldt dit niet bij de werkgever. De kantonrechter oordeelde dat hij terecht op staande voet door de werkgever werd ontslagen.

Bron: Kantonrechter Tilburg 08-03-2017 (werknemer/ werkgever)
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846