home
De kantonrechter geeft invulling aan de Hairstyle-beschikking van de Hoge Raad. Volgens de kantonrechter mag deze beschikking ook worden gebruikt bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In casu had de werkgever aan leerlingen, ouders en medewerkers een oordeel gevraagd over de werknemer, waarmee het voor de werknemer onmogelijk nog zijn taken kon uitoefenen. De kantonrechter schat in wat de duur van het dienstverband zou zijn geweest zonder het handelen van de werkgever en brengt daar een een van de transitievergoeding op in mindering nu deze deels voorziet in de gevolgen van het ontslag. Verder kent de kantonrechter waarde (en vergoeding) toe aan het verwijtbaar gedrag van de werkgever, zonder dat sprake is van een strafsanctie.

Bron: Kantonrechter Roermond 17-07-2017, ECLI:RBLIM:2017:6879 (Stichting Praktijkonderwijs Roermond/ werknemer)
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846