home
Anderhalf jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst vraagt de werknemer (internationaal chauffeur) zijn ex-werkgever om bescheiden die betrekking hebben op onder andere zijn gewerkte uren en betaald loon. Beroep op artikel 843a Rv toegewezen. De werkgever heeft de fiscale bewaarplicht van de loonadministratie. De werkgever moet alsnog de stukken overleggen aan de werknemer.

Bron: Kantonrechter Roermond 12-07-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6632
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846