mediator
De voordelen van mediation zijn
• Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure
• Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure
• Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest zal deze oplossing beter bij u passen
• Een mediation traject gebeurt in een informele sfeer die leidt tot bindende afspraken
• U heeft allebei inspraak
• Er wordt gedacht in toekomstgerichte oplossingen waar beide partijen vrede mee kunnen hebben

Wanneer is mediation niet geschikt?
• Een van de partijen wil absoluut geen mediation
• Het conflict is te hoog opgelopen om samen nog rond de tafel te zitten
• Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen
• U heeft een rechterlijke beslissing nodig
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846