mediator
Gang van zaken bij Mediation
Zodra u een eerste afspraak met de mediator heeft gemaakt is het belangrijk het eerste gesprek goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is en welke zaken belangrijk zijn. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen de zaak aankijkt en wat voor hem of haar belangrijk is. Tijdens de eerste afspraak, de intake, maakt u kennis met mij.

Praktisch gaat dit als volgt in zijn werk. Ik nodig beide partijen uit. De afspraak kan overdag of 's avonds plaatsvinden bij u thuis, bij u op kantoor of bij mij op kantoor, al naar gelang wat uw wensen zijn. Ik zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten daarbij gelden. Ook krijgt u de gelegenheid allebei uw kant van het verhaal te doen. Alle afspraken van de mediation worden door mij als mediator op papier gezet in de mediationovereenkomst. Deze zal worden ondertekend door u, de ander en de mediator. Tijdens de mediationbijeenkomsten zal ik u allebei aan het woord laten om beiden uw zijde van het verhaal te vertellen. Aan het einde van elke bijeenkomst vat ik de voortgang samen. De kern van het geschil wordt gezocht en duidelijk moet worden wat voor u beiden in de toekomst belangrijk is. Dan is het moment dat u en de andere partij gaan zoeken naar oplossingen. Er zal ook worden nagegaan in hoeverre de gevonden oplossingen haalbaar zijn. Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan zal ik deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan rechten en plichten waar u zich beiden aan zult moeten houden. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door u en de ander is de mediation afgerond.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846