mediator
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een neutrale en onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dàt doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een door de rechter opgelegde oplossing. De mediator kiest geen partij maar blijft neutraal en onafhankelijk.

Voor mediation gelden twee belangrijke voorwaarden. Dat is vertrouwelijkheid en geheimhouding. In een conflict vertrouwt men elkaar vaak niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van vertrouwen. Daarom valt alles wat besproken wordt tijdens de mediationgesprekken onder de geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. Daarnaast kan de mediation alleen starten als u en de andere partij ook aan mediation willen meedoen. U kunt dus niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen.

Is mediation geschikt voor u?
Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij tegen het geschil aankijken. De eerst stap is dat u het geschil echt wilt oplossen, ondanks de problemen of moeilijke communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt in de volgende gevallen:
• U wilt de oplossing in eigen hand houden
• U wilt of moet de relatie met de ander behouden
• U bent bereid met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden
• U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt
• U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische oplossing niet alles kan oplossen
• Er zijn problemen in de communicatie met de ander maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846