familiemediation

Wanneer schakel je mijn hulp in?

Veel mensen kiezen voor mediation omdat ze weten dat je elkaar weer tegenkomt in het leven. Zeker als je met elkaar verbonden blijft of als er gezamenlijke belangen blijven bestaan.

Zij maken dan samen afspraken waarmee zij beiden akkoord mee zijn. Dat doen zij onder begeleiding van een onafhankelijke derde, de mediator.

In familie-zaken komt mediation veel voor.

Denk aan situaties bij:

-uit elkaar gaan

-echtscheiding

-opstellen van een ouderschapsplan

-aanpassen van een ouderschapsplan

-gezag

-omgang

-alimentatie

-wijziging in een van de hierboven genoemde situaties

Het is nodig dat beide partijen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Het gesprek is vertrouwelijk. De mediator helpt partijen om tot een oplossing te komen.

De mediator geeft aan welke stukken er nodig zijn en hoe het verder gaat.

De mediator is op de hoogte van de wettelijke regels en uitgangspunten. Als u samen besluit af te wijken van bepaalde wettelijke uitgangspunten, dan zal de mediator u daar op wijzen zodat u welbewust een keuze kunt maken in uw situatie.

Ook voor de procedure bij de rechtbank

Als het nodig is dat er nog een procedure bij de rechtbank ingesteld moet worden, dan kan mr Jolanda Houben dit ook voor u doen. Dit omdat zij werkzaam is als advocaat en als mediator. Na de ondertekening van het convenant is de mediation geeindigd. Mr Jolanda Houben zal dan als gezamenlijke advocaat van partijen de procedure bij de rechtbank indienen en afwikkelen. Partijen verliezen zo geen tijd en de zaak kan snel ingediend worden.

Kosten bij procedure rechtbank

Mr Jolanda Houben zal voor haar werkzaamheden zoals de indiening en afwikkeling van de zaak bij de rechtbank hetzelfde uurtarief in rekening brengen zoals dat is overgekomen voor de mediation.

Verder is het van belang dat partijen weten dat de volgende kosten ook worden doorbelast:  griffiegelden voor de rechtbankprocedure die aan de rechtbank betaald moeten worden, kosten voor het opvragen van benodigde aktes, kosten voor het laten opstellen van een alimentatie-berekening, eventuele vertaalkosten of kosten voor aangetekend versturen en deurwaarders-kosten. Deze kosten worden verschotten genoemd.

Boek hier je familie-mediation afspraak

 
Vertrouwen.


Kennis.


Ervaring.

In 5 stappen

  1. Voorbereidings-fase
  2. Intake-fase
  3. Inventarisatie-fase
  4. Onderhandelings-fase
  5. Afsluitings-fase