home
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Houben Advocaat en Mediator geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheden of onjuistheden hiervan. De website www.advocaathouben.nl is van Houben Advocaat en Mediator. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan Houben Advocaat en Mediator, tenzij expliciet anders is vermeld in de betreffende tekst. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houben Advocaat en Mediator worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. Alle merken, beelden en logo's op deze website zijn eigendom van Houben Advocaat en Mediator of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houben Advocaat en Mediator is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo's behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846