advocaat
Na de intakebespreking zal ik u een bevestiging sturen van de gemaakte afspraken zodat daar over en weer duidelijkheid over bestaat. Op de door mij verrichtte werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Gebruikelijk is dat de werkzaamheden worden verricht op basis van een standaard uurtarief exclusief 21 % BTW en 5 % kantoorkosten. Het is mogelijk een prijsafspraak te maken zodat u vooraf nog meer duidelijkheid heeft over de kosten van mijn werkzaamheden.

Ook zal ik met u bespreken of u mogelijk recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Verdere informatie hierover zal ik u verstrekken tijdens de intakebespreking. Mocht u zelf nu al willen nagaan of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, dan kunt u hierover veel informatie vinden op de website www.rvr.org.

Wij werken samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Dit betekent dat er snel een beoordeling zal volgen of u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Indien u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand, dan zult u een eigen bijdrage aan uw advocaat moeten betalen. Gebruikelijk is dat er gevraagd wordt om een depotbetaling te voldoen ter hoogte van minimaal de laagste eigen bijdrage voordat de advocaat start met de werkzaamheden.

Eventuele verschotten (griffiegelden, kosten uittreksels, kosten deurwaarder) worden apart in rekening gebracht.


contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846