advocaat
Wat doet een advocaat eigenlijk?

Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridische kwestie. Denk daarbij aan ontslagen worden, een echtscheiding, of een conflict over de koop van een woning. Eenvoudige problemen kunnen vaak worden opgelost met hulp van vrienden of familie. Maar soms ligt de kwestie wat moeilijker en heeft u behoefte aan een deskundig advies. Op zo'n moment kunt u het beste terecht bij een advocaat. Die kent de wet en weet wat uw rechten zijn. Met zijn of haar hulp, kennis en ervaring kan een goede oplossing gevonden worden. Als u rondloopt met een juridische kwestie, wacht dan niet te lang voordat u naar een advocaat gaat. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Een advocaat heeft een aantal taken. Zo is een advocaat uw vertrouwenspersoon. Daarnaast is een advocaat uw juridische adviseur en uw juridische procesbegeleider. Ten slotte voert een advocaat voor u het woord bij een gerechtelijke procedure. Het uitvoeren van deze taken dient zorgvuldig en vakkundig te gebeuren. Graag ben ik u daarbij van dienst.
contact1-2
T 0475 562 903 • E info@advocaathouben.nl • Wijngaard 8, 6017 AG Thorn • F 0475 475 846